Tuesday, August 4, 2009

Aathichudi - Avvaiyar

கடவுள் வாழ்த்து

ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனை
ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே.

நூல்

1. அறஞ்செய விரும்பு.

2. ஆறுவது சினம்.

3. இயல்வது கரவேல்.

4. ஈவது விலக்கேல்.

5. உடையது விளம்பேல்.

6. ஊக்கமது கைவிடேல்.

7. எண்ணெழுத் திகழேல்.

8. ஏற்ப திகழ்ச்சி.

9. ஐய மிட்டுண்.

10. ஒப்புர வொழுகு.

11. ஓதுவ தொழியேல்

12. ஒளவியம் பேசேல்.

13. அஃகஞ் சுருக்கேல்.

14. கண்டொன்று சொல்லேல்.

15. ஙப்போல் வளை.

16. சனிநீ ராடு.

17. ஞயம்பட வுரை.

18. இடம்பட வீடெடேல்.

19. இணக்கமறிந் திணங்கு.

20. தந்தைதாய்ப் பேண்.

21. நன்றி மறவேல்.

22. பருவத்தே பயிர்செய்.

23. மண்பறித் துண்ணேல்.

24. இயல்பலா தனசெயேல்.

25. அரவ மாட்டேல்.

26. இலவம்பஞ்சிற் றுயில்.

27. வஞ்சகம் பேசேல்.

28. அழகலா தனசெயேல்.

29. இளமையிற் கல்.

30. அறனை மறவேல்.

31. அனந்த லாடேல்.

32. கடிவது மற.

33. காப்பது விரதம்.

34. கிழமைப் படவாழ்.

35. கீழ்மை யகற்று.

36. குணமது கைவிடேல்.

37. கூடிப் பிரியேல்.

38. கெடுப்ப தொழி.

39. கேள்வி முயல்.

40. கைவினை கரவேல்.

41. கொள்ளை விரும்பேல்.

42. கோதாட் டொழி.

43. கௌவை அகற்று.

44. சான்றோ ரினத்திரு.

45. சித்திரம் பேசேல்.

46. சீர்மை மறவேல்.

47. சுளிக்கச் சொல்லேல்.

48. சூது விரும்பேல்.

49. செய்வன திருந்தச்செய்.

50. சேரிடமறிந்து சேர்.

51. சையெனத் திரியேல்.

52. சொற்சோர்வு படேல்.

53. சோம்பித் திரியேல்.

54. தக்கோ னெனத்திரி.

55. தானமது விரும்பு.

56. திருமாலுக் கடிமைசெய்.

57. தீவினை யகற்று.

58. துன்பத்திற் கிடங்கொடேல்.

59. தூக்கி வினைசெய்.

60. தெய்வ மிகழேல்.

61. தேசத்தோ டொத்துவாழ்.

62. தையல்சொல் கேளேல்.

63. தொன்மை மறவேல்.

64. தோற்பன தொடரேல்.

65. நன்மை கடைப்பிடி.

66. நாடொப் பனசெய்.

67. நிலையிற் பிரியேல்.

68. நீர்விளை யாடேல்.

69. நுண்மை நுகரேல்.

70. நூல்பல கல்.

71. நெற்பயிர் விளை.

72. நேர்பட வொழுகு.

73. நைவினை நணுகேல்.

74. நொய்ய வுரையேல்.

75. நோய்க்கிடங் கொடேல்.

76. பழிப்பன பகரேல்.

77. பாம்பொடு பழகேல்.

78. பிழைபடச் சொல்லேல்.

79. பீடு பெறநில்.

80. புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ்.

81. பூமி திருத்தியுண்.

82. பெரியாரைத் துணைக்கொள்.

83. பேதைமை யகற்று.

84. பையலோ டிணங்கேல்.

85. பொருடனைப் போற்றிவாழ்.

86. போர்த்தொழில் புரியேல்.

87. மனந்தடு மாறேல்.

88. மாற்றானுக் கிடங்கொடேல்.

89. மிகைபடச் சொல்லேல்.

90. மீதூண் விரும்பேல்.

91. முனைமுகத்து நில்லேல்.

92. மூர்க்கரோ டிணங்கேல்.

93. மெல்லினல்லாள் தோள்சேர்.

94. மேன்மக்கள் சொற்கேள்.

95. மைவிழியார் மனையகல்.

96. மொழிவ தறமொழி.

97. மோகத்தை முனி.

98. வல்லமை பேசேல்.

99. வாதுமுற் கூறேல்.

100. வித்தை விரும்பு.

101. வீடு பெறநில்.

102. உத்தம னாயிரு.

103. ஊருடன் கூடிவாழ்.

104. வெட்டெனப் பேசேல்.

105. வேண்டி வினைசெயேல்.

106. வைகறைத் துயிலெழு.

107. ஒன்னாரைத் தேறேல்.

108. ஓரஞ் சொல்லேல்.

37 comments:

 1. Its really a nice site, i searched this in many site, at-last exactly i got it. Thanks for this site

  ReplyDelete
 2. Superb..Thanks Awai and Dayal..Please Kindly give Tamil Explanations to my mail. I will be grateful to you forever.thanks. jeanscircuits@gmail.com

  ReplyDelete
 3. The great poet like Avvaiyar is really needed for this generation, to teach the basic and radical manners of how to be, not only to kids but also elders.. We miss her.. but thanks for giving her invaluable writings.. Thanks
  Sathya

  ReplyDelete
  Replies
  1. Excellent. Even i feel the same. We really need such a gem of a Kavi/person like Avvaiyaar.
   And i would definitely like to study the detailed meaning of each one of these. In fact, that is what i Google for at the moment.
   Kudos to all those who feel the same way.

   Delete
 4. Hi guys, have created and compose aatichudi song. Do listen and give ur positive comments :)

  http://www.youtube.com/watch?v=mCkM6pOJBGE

  Thanks Guys!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Make a bigger version so my son can learn about alll of the,PLEEEEASE!

   Delete
  2. ananth, chennai

   that is a great job

   Delete
 5. Really we need such a person right now to both elders and everyone . because many of us forgot what life is about and running after money, not respecting people , all live of their own whether its right or wrong .

  ReplyDelete
 6. VAZHGA THAMIL. VALARGA THAMIL PALAMAI PADALGAL......

  ReplyDelete
 7. it is 109 aphorisms No.44 "Sakkara neri nil" is missing.You can add that.It is a fantastic attempt.Let God and Tamil Bless you

  ReplyDelete
 8. really i have to say thanks thanks thanks thanks

  ReplyDelete
 9. romba nallaikkapparam nan 5 vayasukku poi mudhal vaguppukku poitten. enne antha natkal.

  ReplyDelete
 10. thankyou , its helping my child to learn perfect.

  lakshmi

  ReplyDelete
 11. Excellent. Could you point to any resource for Aathichudi stories and Avvaiyar stories.
  Again, a fantastic job. I can only point to #6 and #7

  ஊக்கமது கைவிடேல்.
  எண்ணெழுத் திகழேல்.

  ReplyDelete
 12. it is a verygood and useful work.i enjoy and remembering my 3rd standard.iam very happy.thankyou.

  ReplyDelete
 13. Great. Many have forgotten theses Golden Rules learnt given by Avvai Paatti , in the over early years. Worth recapitulating.

  ReplyDelete
 14. சக்கர நெறி நில்
  you have missed this... its totally 109... nice info....

  ReplyDelete
 15. சக்கர நெறி நில்

  விளக்கம்
  தர்மசக்கர நெறிப்படி வாழ வேண்டும். ( அரசன் = ஆள்பவர், தலைவர் )

  Transliteration
  Sakkara Neri Nil

  English Translation
  Honor your Lands Constitution.

  ReplyDelete
 16. Fantastic.... Wish people to preserve the Olden gold assets like this to have a healthy beautiful and meaningful life and to refrain from the useless so called westernization and unhealthy modernisation stigma.... In name of so all r destroying this Golden words either by accepting new version or by forgetting completely and denying it to future generation....

  ReplyDelete
 17. An application with Tamil explanation available at Google play store without any advertisement I downloaded its great app name itself athichudi

  ReplyDelete
 18. Congratulations. Superb. Can you also provide the meanings so that we can benefit more ?

  ReplyDelete
 19. We can get happiness ....if we try to follow these code of conducts.
  We should teach the children to learn this.

  ReplyDelete
 20. We can get happiness ....if we try to follow these code of conducts.
  We should teach the children to learn this.

  ReplyDelete
 21. Excellent work..the only site that provides a comprehensive list ...happy reading...thanks again.

  ReplyDelete
 22. If u get time, please write Tamil meanings for the all 109. Excellent initiative.Regards - Magasriprabu.

  ReplyDelete
 23. If u get time, please write Tamil meanings for the all 109. Excellent initiative.Regards - Magasriprabu.

  ReplyDelete
 24. Very good.Can you add English transliteration for all these with meanings?

  ReplyDelete
 25. 44. சக்கர நெறி நில் is missing

  ReplyDelete